+36 20 323 4679
tegyjot@tegyjot.hu

Blog

Máriapócson a könnyező Szűzanya hajlékában

M

áriapócs a Nyírségben, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében található a Hajdúdorogi Bizánci Katolikus püspökségben található.

Pócs neve a „Pál” személynév kicsinyítőképzős származéka. A XVII. század második felében az itt élő görög katolikusok kis fatemploma állt a mai templom helyén. Csibi László és Pap István festőművész készítette el az Istenszülő képét .1696. november 4-től december 8-ig könnyezett először a kép. A könnyezés hírére elindult Mária tisztelők áradata. Megkezdődtek az egyházi vizsgálatok Lipót császár a képet Bécsbe vitette. Idegenben azonban soha többé nem könnyezett Szűz Mária, Magyarország királynőjének kegyképe. A pócsiak megnyugtatására Telekessy István egri püspök 1707-ben hasonló képet készítetett. 1715 augusztus 1-én, 2-án és 5- én ismét könnyeket hullatott. 1731-1749 között felépült a mai kegytemplom. A harmadik csodás könnyezés 1905 december 2-án, 9-én, majd 30-31 én jegyezték fel. Mária közbenjárására számtalan csodás gyógyulás történt itt. Tanújelei a kegykép közelében falra függesztett mankók, hajfonatok, képek.

Egy be nem váltott fogadalom emlékeit a templom oldalában fészkelő méhek őrzi: köszvényes fájdalmai miatt egy beteg ember a pócsi Máriának keresett gyógyulást, csodás gyógyulása után fogadalmat tett hogy egy kas méhet ajánl fel Máriának. Ám hazafelé meggondolta magát visszavonta fogadalmát. A Máriának szánt méhei azonban elrepültek a méhesből, s befészkelték magukat a pócsi templom északi oldalán lévő falhasadékba. A templom északi oldalán lévő kegyoltárhoz, kegyképhez lépcsőn lehet feljutni. Itt van a szószék. A déli oldalán a Jézus szíve-oltár található.

/Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma Bp.1990-109-111old./

Az emberiség legősibb vallási hagyománya a zarándoklatok teljesítése A zarándoklatok hátterében az a hit húzódik meg, hogy Isten egyes meghatározott helyeken intenzívebben megnyilatkozik, az itt bemutatott tiszteletadás, áldozat az Ő számára kedves. A vallásos ember hisz abban hogy Isten létét és közelségét a szent helyen jobban megtapasztalja. {Dolhai 2001} Ezeken a helyeken Isten kegyelemadó szeretete intenzívebben megnyivánul. A hívő ember Úton lévő ember, életünk értelme az Istenhez vezető út megtétele. Ezen az Úton oltalmazzon minket a pócsi Szűzanya szeretetével és könnyeivel.

Tőkésné Iván Erika