Felhasználási feltételek

Tulajdonos:

A pénzgyűjtő projekt oldal a Tégy jót a fogyatékkal élőkért Alapítvány tulajdona.

Az oldal vezetője és az Alapítvány elnöke: Ganyi Károly.

A Tégy Jót!® célja:

A projekt tartósan beteg és fogyatékos gyermekek, felnőttek megsegítésére jött létre.

A Tégy Jót!® támogatottja:

  • tartósan beteg,
  • fogyatékkal élő gyermek és felnőtt (35 éves korig).

A betegség fennállását zárójelentéssel kell igazolni, kivéve, az Alapítvány nyilvántartásában szereplőknek. A támogatás minden esetben a támogatott számlájára érkezik!

Támogatott

A támogatandó személy, vagy az őt törvényesen képviselő személy (továbbiakban: szülő) egy az oldalon található űrlap segítségével küld részünkre kérelmet. A támogatott betegségét orvosi dokumentummal igazolja, melyet vagy az űrlap ide vonatkozó rovatába tölt fel, vagy postai úton juttatja el hozzánk.

A szülő az űrlap elküldésével kijelenti, hogy a kitöltött adatok a valóságnak megfelelnek, a gyűjtésből származó pénzt a megjelölt célra fordítja. A Tégy Jót!® weboldal üzemeltetőit (továbbá: Alapítvány) ez ügyben felelősség nem terheli.

A kérelemhez mindenkor csatol legalább egy darab megfelelő minőségű fotót, mely a gyűjtés közzétételéhez szükségesek. Továbbá a kérelem kitöltésével egyúttal a támogatott, kapcsolattartó beleegyezését adja, hogy a kérelemhez csatolt fényképeket és videókat a Tégy Jót!® Csapata promóciós célra felhasználhatja. A beleegyezés nem visszavonható!

A Tégy Jót!® gyűjtés kedvezményezettje vállalja, hogy a gyűjtés állásáról, azaz a befolyt pénzösszegről rendszeresen tájékoztatást nyújt a Tégy Jót!® részére. Ennek hiányában, a Tégy Jót!® jogosult a gyűjtés felfüggesztésére.

Ennek értelmében minden gyűjtés induló időszaka: 180 nap, ha a támogatott ez időszak alatt hitelt érdemlően beszámol a gyűjtés ideje alatt befolyt pénzösszegről, a gyűjtés időszaka automatikusan meghosszabbodik 180 nappal, a következő elszámolásig. A gyűjtés lejárata: ha megvalósul a cél.

Amennyiben a gyűjtés lejárta előtt nem történik meg az elszámolás hitelt érdemlően, úgy az oldalon nem indítunk új gyűjtést egy éven belül. Továbbá a Tégy Jót!® oldalán is megosztásra kerül, hogy a támogatási cél megvalósulásáról nem történt elszámolás az Alapítvány felé.

A Tégy Jót!® oldalra való felkerülés egyértelműen a felhasználási feltételek tudomásul vételét és elfogadását jelenti.

Az elszámolás menete:

A gyűjtési időszak bankkivonatainak másolata, a megvásárolt eszközről számla és fénykép bemutatása a Tégy Jót!® felé, mely történhet postai úton vagy szkennelt formátumban elküldve, emailben.

Postacím:

  • Ganyi Károly: 3600 Ózd, Árpád vezér út 19/a. fsz/2.
  • E-mail: tegyjot (kukac) tegyjot.hu

Támogató, illetve vásárló

A Támogató a „Támogatom” gomb lenyomásával vállalja, hogy az oldalon „leütött“ adomány vagy termék összegét a támogatott számlájára el is juttatja. Azt utalással vagy bankfiókban, esetleg PayPal számlára indított pénzbefizetéssel teszi meg. Továbbá a támogató nem kelt felelőtlen vásárlási szándékkal hamis reményeket azokban, akik javára a gyűjtés történik.

A Támogató azzal, hogy belépett a Tégy Jót!® rendszerébe, hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevél címlistájába bekerüljön az email címe. A hírlevélről bármikor le tud iratkozni a hírlevélben található „Leiratkozás” nevű linkre.

Adatai harmadik fél részére nem kerül kiadásra!

Támogatás:

A támogató, a támogatott számlájára utalja 8 napon belül a leütött adomány, vagy adományok árát.

Moderálás:

Mások szidalmazása, negatív vélemény megfogalmazása, vallási, politikai, etnikai jellegű megnyilvánulások, étrendkiegészítők reklámozásai, clickbait oldalak megosztásai törlésre kerülnek, valamint az etikátlanul tevékenykedő felhasználók.

Köszönet:

Köszönetet kíván mondani az Alapítvány mindazoknak, akik mind anyagi, mind erkölcsi támogatást nyújtanak az oldalunkon keresztül.

Ganyi Károly

Kelt: Ózd, 2019. szeptember 26.