Fontos információk célzott támogatás esetén

A

 Tégy Jót!® oldal a Tündérlámpás Alapítvány pénzgyűjtő projektje, vezetője Ganyi Károly. Nem különálló szervezet, olyan, mint Tégy Jót! Alapítvány nem létezik.

Célzott támogatás esetén, amikor valamelyik gyermek részére nagyobb összegű támogatást kíván utalni magánszemély vagy gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet végző jogi személy, az adomány után adókedvezmény vehető igénybe. Az Alapítvány civil szervezetként adóigazolás kiállításra jogosult. Ha támogatása után adókedvezményt kíván igénybe venni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal!

ADOMÁNYOZÓK RÉSZERE INFORMÁCIÓK:

Ebben az esetben az utalás nem támogatni kívánt gyermek családja számára kerül utalásra, hanem a Tündérlámpás Alapítvány számlájára: 16200182-11542320-00000000 Magnet Bank Zrt.. Utaláskor: be kell írni a támogatni kívánt gyermek nevét a megjegyzés rovatba. Az Alapítványhoz az adóigazoláshoz szükséges adatokat el kell juttatni: info@tunderlampas.hu email címre (gazdálkodó-vállalkozó neve, székhelye, adószáma).

ADOMÁNYOZOTT RÉSZÉRE INFORMÁCIÓK:

Kérvény és zárójelentés, azaz a betegség igazolása szükséges a Tündérlámpás Alapítvány felé. Alapítványunk a számlájára beérkezett teljes összeget 72 órán belül utalja a támogatott számlájára, azt semmiféle kezelési vagy egyéb költség nem terheli, ezeket az Alapítvány fedezi.

ADATAINK:

Tündérlámpás Alapítvány
Adószám: 18949405-2-42
Számlaszám: 16200182-11542320-00000000 Magnet Bank Zrt.
KSH szám: 18949405-8690-569-01
Székhely és levelezési cím: 1083 Budapest, Práter u. 36., fszt. 1.

ADOMÁNY KEDVEZMÉNYE:

Forrás: http://www.nav.gov.hu/data/cms320018/41._sz._fuzet_A_tarsasagi_ado_alapveto_szabalyai.pdf

Csökkenti [50] az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége [51] támogatására – bármely formában: pénz, eszköz, szolgáltatás – nyújtott adomány [52] összegének 20 százaléka, illetve tartós adományozási szerződés [53] esetén az adomány összegének 40 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. Az adomány összege – az előzőek szerinti csökkentő tétel mellett – elismert költség az adóalapnál, azaz nem kell azzal megnövelni [54] az adózás előtti eredményt, ha az adományozó rendelkezik az adományban részesülő szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.

JOGSZABÁLYI HELYEK:

  • [48] Tao. tv. 18. § (1) bekezdés b) pont
  • [49]  Tao. tv. 18. § (6) bekezdés
  • [50]  Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pont
  • [51] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] 2. § 20. pont
  • [52]  Tao. tv. 4. § 1/a. pont
  • [53] Ectv. 2. § 27. pont
  • [54] Tao. tv. 3. számú melléklet B/17. pont