• A gyűjtés lejárt.
  • Még nem kapott ölelést.
  • A támogatás összege közvetlenül a támogatott számlájára kerül.

Frissítés:

Az osztály 5 db TV-t kapott adományba, így már csak 4 darabra van szükségük.

L

assan itt van a Karácsony. Ismét szeretnénk a Miskolc Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi Központ Onko-Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztályára ajándékot vásárolni. Tavaly a segítségetekkel 2 db minőségi automata mosógépet vásároltunk, 3 db televíziót, 3 db antennát és 1 db mikrohullámú sütőt. Az éven a Debreceni Klinika gyermekonkológiai osztályára 8 db televíziót és antennát vásároltunk Kajás Robi támogatásával, és 10 db fali konzolt is vettünk hozzájuk.

Most 9 db LCD televízióra gyűjtünk, és antennára. Ez az egyetlen szórakozás, internet a mai napig nincs az osztályon. Jelenleg ennyi szobában nincs televízió, a gyerekek pedig hosszú hónapokat töltenek az osztályon.

Az osztály két szárnyból áll, B és D oldalból.

B oldalon van a transzplantációs részleg – Magyarországon, két helyen van gyermek csontvelő transzplantáció, az egyik Miskolc –, ahol a csontvelő átültetés zajlik, ezen kívül itt vannak az átültetésre váró, kezelés alatt álló gyermekek, illetve azok, akik már túl vannak rajta, megtapadt a csontvelő és megfelelően működik, de még nem mehetnek haza. Ezen a részlegen 2 idegen donoros box és 1 szoba, 3 saját donoros sterilszoba és 3 kórterem található a kiszolgáló részlegek mellett. Ez összesen 9 szobát jelent.

D oldalon a kezelt betegek vannak, zömük rákos, vérképző-és immunrendszeri megbetegedéssel küzdő. Általában itt kezdi mindenki, itt diagnosztizálják a betegségét a kivizsgálásra érkezőknek. Ezen az oldalon összesen 12 szoba van.

Az édesanyák mindkét oldalon a gyermek mellett tartózkodhatnak, ott is alhatnak, a transzplantos helyiségeket kivéve. Dr. Simon Réka osztályvezető főorvossal és az osztályon tartózkodó gyerekekkel, szülőkkel konzultálva televízió vásárlás mellett döntöttünk, hogy legyen egy kis szórakozás, kikapcsolódás a rákos gyermekek kórházi kezelése idején.

Veletek együtt sikerülhet megvalósítani a célt, hálás szívvel köszönjük, ha segítetek!


Támogatáshoz szükséges adataink:

Név: Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány

Rövidített név: KELL Alapítvány

Számlaszám: 11734138-20006802-00000000

Adószám: 18418299-1-05

Támogatás esetén, amennyiben nagyobb összegű támogatást kíván utalni magánszemély vagy gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet végző jogi személy, az adomány után adókedvezmény vehető igénybe. Az Alapítvány közhasznú szervezetként adóigazolás kiállításra jogosult.

ADOMÁNY KEDVEZMÉNYE:

Forrás: http://www.nav.gov.hu/data/cms320018/41._sz._fuzet_A_tarsasagi_ado_alapv…

Csökkenti [50] az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége [51] támogatására – bármely formában: pénz, eszköz, szolgáltatás – nyújtott adomány [52] összegének 20 százaléka, illetve tartós adományozási szerződés [53] esetén az adomány összegének 40 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. Az adomány összege – az előzőek szerinti csökkentő tétel mellett – elismert költség az adóalapnál, azaz nem kell azzal megnövelni [54] az adózás előtti eredményt, ha az adományozó rendelkezik az adományban részesülő szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.

JOGSZABÁLYI HELYEK:

[48] Tao. tv. 18. § (1) bekezdés b) pont
[49] Tao. tv. 18. § (6) bekezdés
[50] Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pont
[51] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] 2. § 20. pont
[52] Tao. tv. 4. § 1/a. pont
[53] Ectv. 2. § 27. pont
[54] Tao. tv. 3. számú melléklet B/17. pont

Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány gyűjtése, a gyűjtések szövege és valamennyi adata az Alapítvány tulajdona, az más részére ki nem adható, nem felhasználható.